Mokyklos tarybos sudėtis: ją sudaro 3 mokytojai, 3 mokiniai ir 3 mokinių tėvai.