Mokykla vykdo priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas.

2020-2021 m. m. priešmokyklinio ugdymo grupėje – 8 vaikai,

1-4 pradinėse klasėse – 29 mokiniai,

5-8 klasėse – 37 mokiniai.

1-8 klasėse – 66 mokiniai.

Klasių komplektų – 6.

Iš viso mokykloje – 74 ugdytiniai.

2019-2020 m. m. priešmokyklinio ugdymo grupėje – 6 vaikai,

1-4 pradinėse klasėse – 35 mokiniai,

5-8 klasėse – 28 mokiniai.

1-8 klasėse – 63 mokiniai.

Klasių komplektų – 6.

Iš viso mokykloje – 69 ugdytiniai.

1 klasė

Klasės vadovė - Adolfina Kakštienė

2 klasė

Klasės vadovė - Neringa Virketienė

3 klasė

Klasės vadovė - Adolfina Kakštienė

4 klasė

Klasės vadovė - Stanislava Šaulienė

5 klasė

Klasės vadovė – Virginija Gedeminienė

6 klasė

Klasės vadovė – Vijoleta Donėlaitė

7 klasė

Klasės vadovė – Irena Statkutė

8 klasė

Klasės vadovė – Irena Statkutė