Mokyklos istorijos kelias

1910-1950 m. m. – pradinė mokykla
1951-1960 m. m. – septynmetė mokykla
1961-1986 m. m. – aštuonmetė mokykla
1987-1988 m. m. – nepilna vidurinė mokykla
1989-1993 m. m. – devynmetė mokykla
1994-2018 m. m. – pagrindinė (dešimtmetė) mokykla
2010-11-27 mokykla šventė 100 metų jubiliejų.
2018-2019 m. m. – pagrindinė (devynmetė) mokykla
2019-2020 m. m. – pagrindinė (aštuonmetė) mokykla

Aleksandrijos mokyklai – 110 metų (2020 m. lapkritis)

Mokykla savo kelią pradėjo 1910 m. privačiame Batakio name. Mokoma buvo rusų kalba. Pirmasis mokykloje dirbęs pedagogas buvo rusų tautybės mokytojas Zikovas. 1912 m. pastatyta nauja pradžios mokykla.  

Nepriklausomybės metais mokykla augo. Joje dirbo savo darbą mylintys mokytojai: J.Knipavičiūtė, Liudžius, Atkočiūnaitė, A.Rakštytė, A.Tarvydas, S.K.Jazbučiai.  

Istorijos vingiai nebuvo palankūs nei Lietuvai, nei jos mokykloms. Daug Lietuvos šviesuolių – pedagogų, meno žmonių po sovietų okupacijos ne savo noru „aplankė“ Sibiro platybes. Ne išimtis ir Aleksandrijos mokykla. 1941 m. vasarą mokytojai Stefanija ir Kazimieras Jazbučiai buvo išvežti į Sibirą ir išskirti. Jų vaikai karui baigiantis su teta pasitraukė į vakarus. Tik dešimčiai metų praėjus vaikai sužinojo, jog tėvai dar gyvi.  Šie faktai liudija, kad mokytojas niekada negalėjo likti vien mokytoju. Jis buvo aktyvi visuomenės dalis, turinti savo poziciją, požiūrį į aplink vykstančius pasikeitimus.  

1949 m. mokyklai suteikiamas septynmetės statusas. Metams bėgant, mokykla tampa aštuonmete, devynmete, nuo 1994 m. dešimtmete.

Mokyklai vadovavo Antanas Žališauskas, Valerijonas Zališauskas, Valerijonas Vaitilavičius, Lilija Augustauskienė, Petras Tamašauskas, Vytautas Dargis, Aldona Mažrimienė, Anicetas Bubliauskas, Kazimieras Viršilas, Tomas Kubilius, Ona Gerulskienė.

Dabar mokyklai vadovauja direktorius Virginijus Jokšas.