2021 M. MOKYKLOJE ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI IR PROGRAMOS

  1. Pažintinis žuvininkystės projektas „Išauginta Europos Sąjungoje“ 1-4 klasės.
  2. Pažintinis žuvininkystės projektas „Išauginta Europos Sąjungoje“ 5-8 klasės.
  3. Tarptautinė patyčių prevencijos programa „Obuolio draugai“.