Prevencinė veikla

Bendrosios nuostatos:

Mokykloje prevencinė veikla vykdoma:

Tikslas:

Uždaviniai: